Tuesday, January 18, 2011

Comóradh an tAth. P.S. Ó Duinnín

Comóradh 150 bliain de bhreith foclóirí, file agus scríbhneoir, an tAthair Pádraig Stiofán Ó Duinnín 1860-2010.

Rugadh an tAthair P.S. Ó Duinnín Lá Nollag 1860. Tá taispeántas sa leabharlann faoi láthair, lena shaothar a chomóradh. Thosaigh an taispeántas an Nollaig a d'imigh thart, agus beidh sé ann go deireadh Eanáir 2011.

Bhí baint mhór aige le hAthbheochan na Gaeilge. Ba bhall é den Irish Text Society augs bhí sé mar chathaoirleach ar Chraobh an Chéitinnigh de Chonradh na Gaeilge. Rinne sé eagarthóireacht ar thrí cinn de cheithre imleabhar de Foras Feasa ar Éirinn. Ach ba é foilsiú an fhoclóra Gaeilge-Béarla, a tháining ar an saol sa bhliain 1927, a thuill clú agus cáil dó agus áit speisialta i measc scoláirí mhóra na tíre.

Bhronn Ollscoil Náísiúnta na hÉireann céim oinigh air sa bhliain 1930. Chuir sé sraith leabhar ar fáil do mhúinteoirí bunscoile - stair na hÉireann ina measc.

-----------------------------

The library is currently running an exhibition to celebrate the work of the Rev. P.S. Dinneen who was born 150 years ago on the 25th December 1860.

The exhibition has been running since December and will remain in place until the end of January 2011.

P.S. Dinneen was a very important contributor the Revival of the Irish Language. He was a member of the Irish Text Society and Chairperson of the Keating Branch of The Gaelic League. He edited three of the four volumes of Foras Feasa ar Éirinn. It was the 1927 edition of his Irish-English Dictionary which earned him a place among the Great Irish scholars. He was awarded with an honorary D.Litt from the National University of Ireland in 1930. He also produced a series of booklets designed for Primary School teachers which included – a history of Ireland.