Wednesday, February 9, 2011

Seachtain na Gaeilge

Mar chuid de cheiliúradh Sheachtain na Gaeilge an tseachtain seo, táimid ag cur na leabhar Gaeilge agus na leabhar Béaloidis is fearr linn ar taispeáint.

Tá siad le fáil in aice bhealach isteach na Leabharlainne agus tá an chuid is mó acu ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne a dteastaíonn uathu iad a léamh. Mar sin, buailigí isteach chugainn!