Monday, February 21, 2011

Taispeántas Leabharlainne

The Library is currently exhibiting a selection of poems from contemporary Irish poets. The poems revisit traditional Gaelic folklore in a contemporary way. See below for more information.

Filí Comhaimseartha na Gaeilge agus an Traidisiún

Gné lárnach de chuid na filíochta comhaimseartha sa Ghaeilge is ea an úsáid chruthaitheach a bhaineann filí áirithe as foinsí dúchasacha. Agus iad ag tarraingt go comhfhiosach as acmhainní na scéalaíochta liteartha agus an bhéaloidis, ath-insíonn siad na scéalta sin i gcomhthéacs comhaimseartha, díríonn siad isteach ar phearsana, ar eachtraí agus ar théamaí ar leith, agus músclaíonn siad ceisteanna nua faoi bhrí agus faoi thábhacht na mbunsaothar féin.

Is éard atá sa taispeántas seo ná blaiseadh beag den phróiseas atá i gceist agus léiriú ar an gcaoi ar cuid bheo dhinimiciúil dár gcultúr na scéalta Rúraíochta agus na scéalta Fiannaíochta a bhfuil athleaganacha díobh tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní agus ó bhéal. Feicfear sa taispeántas seo: eagráin scolártha de na bunsaothair Ghaeilge; leaganacha do pháistí óga de chuid de na scéalta is cáiliúla; aistriúcháin go Béarla; leabhair thagartha; agus samplaí ó shaothar filí ar leith.